drejtoresha e monumenteve të kulturës Shkodër – Stop