djemtë në Durrës prej 3 vjetësh të pandehur – Stop