diplomatët i japin të drejtë për legalizimin. – Stop