con dokumentat për aministi por i kalon afati – Stop