cfarë preferojnë të rinjtë librin apo rrjetet sociale – Stop