cfarë fjalësh të urta mbajnë mend qytetarët. – Stop