bashkia ngatërron adresën penalizohet nga bonusi i qirasë. – Stop