5 vjecari me epilepsi me dy diagnoza të ndryshme – Stop