40 vjecarit me prapambetje mendore i hiqet paketa higjeno-sanitare – Stop