Stop-Shoqeria financiare i zhvat qytetarit parate e kredise dhe kolateralin.(29.05.2019)


Mogo Albania është një shoqëri financiare, që financon kryesisht blerjen e një automjeti. Ajo financon 75% të shumës së automjetit, që do blihet, duke lënë një tjetër kolateral. , tregon, se mori një kredi prej 6000 eurosh, duke lënë si garanci një Audi me vlerë 7500 Euro. Në pamundësi për ta shlyer, ai i detyrua të lërë makinën dhe të mbyllë kredinë. e dorëzoi autmjetin tek Mogo, në 31 dhjetor 2018 , por u përball me një padi në prill 2019 nga kjo shoqëri, e cila kërkon edhe njëherë shumën 6097 euro, edhe pse për këtë u dorëzua kredia.Ekspertja financiare, Adriana Kalaja, na shpjegon, se në bazë të dokumentacionit, ajo konstaton shkelje nga Mogo,pasi kjo shoqëri nuk mund ta vjelë dy herë detyrimin, duke marrë parasysh edhe komisionet dhe kamatat e 6 muajve, pa paguar këtë kredi. me të atin takojnë drejtorin e Mogos, Ardit Islami, por ky i fundit nuk i jep asnjë të dhënë klientit.

Të Fundit