Stop-Sarande, si u mor leja e ndertimit pa Nipt dhe me harte te falsifikuar. (23.04.2019)

Inxhinieri i Zyrës Urbanistike në bashkinë e Sarandës e heq përgjegjësinë nga vetja, edhe pse është ai personi që ka zbardhur lejen.Nga ana tjetër firma e ndërtimit, që ka aplikuar për lejen, “Alb Beton”, nuk ka Nipt. Nipti i publikuar nuk ekziston në QKB.Këtë e vërteton edhe arkitekti i zyrës teknike në bashkinë e Sarandës.Shkelja tjetër është falsifikimi i hartës së pronës dhe kjo vërtetohet në hipotekën e Sarandës.

Të Fundit