Stop – OSHEE, aty ku parate te shnderrojne nga debitor ne invalid! (20 shtator 2016)

Të Fundit