Stop-Kukës, kujdesi qe tregojne banoret per mjedisin rreth tyre eshte “shembullor”.(06.05.2019) – Stop