Stop-Gjykates se Elbasanit i pikon catia, uji pritet me kova e legena! (27.02.2019) – Stop