Stop- Bashkia Kamez shton taksat. (13.02.2019) – Stop