Stop- Bashkia Kamëz shndërron pyllin në zall dhe e jep me qira për stalla.(13.02.2019)

Një grup banorësh të Laknasit, në zonën e quajtur “Plepat e Brukes”, bashkia Kamëz tregojnë, se jetojnë këtu prej 300 vjetësh.Por rastësisht mësojnë, se bashkia ia ka dhënë pyllin me qira një shoqërie, që do ta shndërrojë në stallë bagëtish.Banorët thonë, se që të arrihet qëllimi, pylli është regjistruar si zallishte.Kërkesat zyrtare e peticionet, nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga bashkia Kamëz dhe as nga portali i bashkëqeverisjes.Në zyrën e kadastrës së Kamzës, specialistja Fatmira Tane shprehet, se sipërfaqja, për të cilën flitet, rezulton zall, jo pyll.

Të Fundit