Rruga e Palasës si kalaja e Rozafës dhe skandali i një procesi gjyqësor 6 qershor

Në prag të sezonit turistik dhe ambicies për zhvillimin e këtij sektori,rruga që të con në Palasë është prishur. Kjo sepse, pronari i shpronësuar një herë, ka pretendime për pronën. Gjykata e shkallës së parë dhe apelit, i kanë dhënë të drejtë, pa kërkuar statsuin e pronës, që rezulton tokë shtet.Rruga, që sot i është vënë fadroma, është ndërtuar në korrik 2017 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe pa u bërë viti, ajo është shkatërruar,për cështje pronësie.Përmbaruesja shtetërore, Lindita Shaliani, ka nxituar të ekzekutojë vendimin dhe thotë, se nëse gjykata do të shprehet për masë sigurie, rruga duhet kthyer në gjendjen e mëparshme…?!

Të Fundit