Në rradhë për t’u pajisur me kartë ID mungon vetëm qeni!

Në Lezhë janë filmuar radhë të gjata njerëzish, që presin të aplikojnë për kartë identiteti dhe pasaportë, duke mos respektuar asnjë masë sigurie në kushtet e pandemisë së covid 19.

Të Fundit