“Majmuni në kompjuter, shef i zyrës hekurudhore”….

Një majmun është gjetur i ulur duke shtypur në kompjuter nga disa udhëtarë në një zyrë hekurudhore. Majmuni langur, duket se e ka mësuar këtë sjellje, pasi ka vëzhguar stafin në punë. Ndërsa po diskutohet gjithmonë e më shumë për inteligjencën artificiale, hapin e parë e ka bërë ky majmun.

Të Fundit