“Lapsus”, duhet t’më kuptoni, punonjësja e gjendjes civile bën lëmsh familjen

Valentina Becoku është drejtuar në redaksinë tonë dhe tregon, se është martuar në vitin 1987 dhe nga kjo martesë ka 4 fëmijë. Pasi jetuan me familjen në një fshat të Korcës, erdhën në Tiranë dhe të dy ndërtuan shtëpi. Në vitin 2000 u ndanë, por zonja pretendon, se nuk e ka zgjidhur martesën me divorc. Ish- bashkëshorti e ka dhënë shtëpinë për pallat dhe zonja pretendon, se nuk i ka dhënë pjesë. I është drejtuar gjykatës për pjesëtimin e pasurisë. Ndërkohë ka marrë një certifikatë trungu familjar dhe në këtë certifikatë bashkëshortja e dytë rezulton, sikur është nusja e djalit dhe fëmija i dytë i bashkëshortit, rezulton sikur është nipi.Ne u drejtuam në zyrën e gjendjes civile në njësinë nr. 6 dhe punonjësja pranoi, se është një gabim i saj.Me lehtësinë më të madhe ajo tha, se kjo është një gjë, që rregullohet dhe se gjykata e kupton, se është bërë lapsus.

Të Fundit