Kullat e vrojtimit pa vrojtues dhe shumë të mbytur në det 28 shtator 2018

Në vitin 2014 u inauguruan kullat e para të vrojtimit në plazhe dhe u certifikuan dhe 40 vrojtuesit e parë.Por edhe në verën, që sapo u mbyll, nuk munguan viktimat e mbytura në det. Një vëzhgim i “Stop” nxjerr në pah, se në shumicën e plazheve private mungojnë vrojtuesit, edhe pse bëhet fjalë për një detyrim ligjor.Nga Gjiri i Lalzit, në Durrës e Shëngjin, bashkitë kanë dhënë licensa për shfrytëzimin e plazheve nga subjekte private, edhe pse këto të fundit nuk plotësojnë detyrimet.Nga ana tjetër në prokurorinë e Durrësit nuk ka asnjë rast hetimi për viktimat e plazhit,ndërsa në prokurorinë e Lezhës po hetohet vetëm një rast i tillë.

Të Fundit