Kompania “Çinasan” si dhe firma Adel shpk” kanë dorzuar ne “Stop “200 pako me ushqime.

Të Fundit