Kalvar kërkimesh/ Ku merret licensa për çerdhe?! Instancat të lënë në baltë

Jemi në Vlorë, ku qytetari Ferdinant Shehaj tregon, se ka hapur një çerdhe në janar të vitit 2024. Në cerdhen e tij ka 25 fëmijë të moshës 0-3 vjeç. Ferdinanti thotë, se po përpiqet të liçensojë çerdhen e tij dhe nuk po gjen institucionin e duhur. Është sorollatur pa zgjidhje dhe ka frikë, se mos përballet me penalitete.I është drejtuar Qëndrës Kombëtare të Biznesit dhe përgjigja, që mori, është, se liçensa për çerdhe, nuk lëshohet nga ky institucion.Në bashkinë e qytetit i thanë, se duhet të drejtohet në Ministrinë e Arsimit, pasi Bashkia thjesht monitoron.Në zyrën vendore arsimore Vlorë-Himarë të drejtojnë në Ministrinë e Shëndetsisë.Ndërsa Shëndetsia të tregon derën e Ministrisë së Arsimit.Në Ministrinë e Arsimit Ferdinantit i thanë, se lëshojnë liçensa për kopshte për fëmijë 3-6 vjeç.Nga Arsimi qytetarin e cuan sërish në bashki, duke e kthyer në pikën zero, pa gjetur zgjidhje.

Të Fundit