I dogjën vitin shkollor, Stop regjistron studenten në fakultet!

Më 18 nëntor emisioni Stop transmetoi ankesën e studentes Fatma Banka.

Ajo u shpall fituese në Gazetari në Elbasan, por në datë 17 tetor, kur filloi viti shkollor, i thanë, se nuk plotësohej grupi prej 8 vetash, për të hapur degën, duke i ofruar studime në “Gjuhë Letërsi” ose “Histori Gjeografi”. Fatma rrezikoi vitin shkollor, sepse nuk donte degë tjetër përvec Gazetarisë. Gazetarja e “Stop” ndjek të gjitha hallkat, derisa mundëson përmes Ministrisë së Arsimit, dhënien e jë të drejte studimi për gazetari në Tiranë për Fatma Bankën.Pas këtij momenti, gazetarja con Fatmën në fakultet, e regjistron, dhe e ul në klasë, gati për nisjen e studimeve të ëndërruara.

Të Fundit