Gazetari ve ne levizje policine e siguron raportin per te dhunuarin-Stop-18 Tetor 2021

Pas zvarritjes, që iu bë në stacionin e policisë së Manzës, shtetasit të dhunuar Myrvet Veshi, gazetari i “Stop” e shoqëron Myrvetin të bëjë ekspertizën mjeko-ligjore.Mjeku ia kishte mbyllur më parë telefonin qytetarit, por me këmbënguljen e gazetarit, mjeku bën detyrën dhe thotë, se përgjigjen do t’ia dërgoje Prokurorisë në rrugë shkresore.Në fakt raport ka mbërritur dhe Myrvet Veshi është pajisur me raport 9 ditor për dëmtime, që shkaktojnë humbjen e aftësisë së përkohshme për punë.Materiali kallzues është në fazën e verifikimit, sipas Prokurorisë së Durrësit.

Të Fundit