“Bëj shkresë, kemi punët tona”, si refuzon drejtori i ZA-së të regjistrojë gjimnazisten

Altea Allkja është nxënëse në vitin 11 në shkollën e Dëshiranit të Belshit.Këtë vit ajo vendosi të zhvendoset në gjimnazin e Belshit, pasi në klasën e saj nuk ka nxënës, shkolla është larg nga banesa e saj nuk ofron kushte të mira.Megjithëse veprimet për zhvendosje i ka bërë nëpërmjet E-albania, madje duke i paraqitur ZA-së edhe vërtetimin, që banon në Belsh, zyrtarët e arsimit lokal i thonë, se transferimi nuk mund të ndodhë, sepse nuk e lejon sistemi.Gazetari i “Stop” përballet me këta zyrtarë, të cilët kanë regjistruar të tjerë të rinj, por thonë, se i ka cuar ministria.Pas këmbënguljes sonë, drejtori i ZA Belsh, pranon të regjistrojë Altean në gjimnazin e Belshit, aty ku i takon.

Të Fundit