tym dhe ndotje pranë fakultetit të mjeksisë dentare. – Stop