thirrjë për shtëpi të re për familjen me 4 fëmijë – Stop