studenti ekselent përjashtohet nga policia. – Stop