Stop zgjidh problemin e shqiptarit në Irlandë. – Stop