Stop zgjidh problemin e pagave të zjarrfikësve – Stop