stop zgjidh problemin e mësueses së Elbasanit. – Stop