stop zgjidh kempin e qytetarit nga Durrësi. – Stop