Stop zgjidh bllokimin e pajisjeve spitalore në doganë. – Stop