Stop shpall 10 fitues me nga 10 milionë lekë nga Albmarket. – Stop