Stop mundëson takimin e qytetarit me vajzën – Stop