Stop mundëson pagesën me këste për debitoren e OSHEE – Stop