Stop e Fundjavë ndryshe bëjnë me shtëpi të re familjen Karazajmi – Stop