Stop con në studententen e gazetarisë në fakultet në Tiranë. – Stop