Stop bën të mundur shtrimin e burrit në spitalin psikiatrik të Vlorës – Stop