Stop bën ekspertizën e zërit të Guximtar Bocit. – Stop