Stop – S’e bëri drejtësia, e bëri “Stop”-i, zëri në video, është i Guximtar Bocit! (29 janar 2019)

Pasi të gjithë institucionet e drejtësisë kontribuan për mbylljen e rastit të Guximtar Bocit, emisioni “Stop” mori përsipër ekspertizën në një studio private. Pas krahasimit të zërit marrë nga një seancë gjyqësore, rezulton,se zëri është i Guximtar Bocit dhe shtetases R.I. Ekspertiza mban firmën e ekspertit Artan Rexhepi.Nga ana tjetër një grup organizatash joqeveritare i kanë drejtuar një kërkesë publike të gjitha organeve të drejtësisë, që të verifikojnë cdo hap të procesit ndaj Guximtar Bocit.

Të Fundit