Stop bashkon nënën me fëmijët në Mallakastër. – Stop