si kuptohet distancimi burrë-grua nga gjinitë e ndryshme – Stop