shtëpi e re për familjen e varfër nga Kukësi – Stop