shqiptarët nuk protestojnë për cmimin e naftës – Stop