Shqipëria në rënie të lirë për perceptimin e korrupsionit. – Stop