shkon për dëshmi në Gjykatën e Shkodrës nuk mbahet seanca – Stop