rradhë për aplikim për karta e pasaporta në Lezhë – Stop