regjistrimi i bisedës me ish shefin e Urbanistikës – Stop